ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (บ้านโคกกลาง))08 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บ้านหนองฝาง))07 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดอนดู่)07 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อการวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองหิน ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหัวดง ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านเพิ่มโคกกลาง ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหูลิง-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง กว้าง 4 เมตร ยาว 814 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ15 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการฝึกอบรมการผลิตก้อนเกลือแร่อาหารเสริมโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมการผลิตก้อนเกลือแร่อาหารเสริมโค-กระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมการผลิตก้อนเกลือแร่อาหารเสริมโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มีนาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหูลิง-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง03 กันยายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527 สิงหาคม 2564
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนูลิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ สายบ้านโคกกลางเชื่อมบ้านเเดงโพง ตำบลดงดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 สิงหาคม 2565
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ เส้นหนองฝางไปลำห้วยบางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 สิงหาคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ สายบ้านดอนดู่ เชื่อมบ้านหัวช้างตำบลบ้านกู่01 สิงหาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)05 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564- เดือน ธันวาคม พ.ศ.256409 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอลืและหน้ากากอนามัย ดครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 201904 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รถพยาบาลฉุกเฉิน)23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รถพยาบาลฉุกเฉิน) วิธีอิเล็กทรอนิกส์23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองสาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมกองสาธารณสุข15 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมกองสาธารณสุข15 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลหัวดง14 ธันวาคม 2563
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหุลิง-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง20 สิงหาคม 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหูลิง-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหัวดง16 สิงหาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง28 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง15 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นราคากลางในการก่อสร้าง15 พฤศจิกายน 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256501 มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256502 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256403 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256403 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256402 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 63 ถึง มีนาคม 6415 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทสบาลตำบลหัวดงประจำเดือนตุลาคม 256304 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหัวดง ประจำเดือนกันยายน 256308 กันยายน 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหัวดง ประจำเดือนกันยายน 256308 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256230 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256230 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256331 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
1,021
เดือนที่แล้ว
1,243
ปีนี้
8,689
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
23,509
ไอพี ของคุณ
3.236.27.143
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 7 21 1,021 1,243 8,689 10,423 23,509 3.236.27.143