ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


นางสาวสุปราณี นามพุทธา
ผู้อำนวยการกองคลังดร.พลภัทร ช่างสากล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง


นายวุฒิพล ทุมมี
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานนางสาวรุ้งราวรรณ กิ้นโบราณ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางสาวศิริพร การิโก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวอภัสรา เลไธสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงานนางสาวนงค์เยาว์ อันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวนภาเพ็ญ รินรุด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
403
เดือนที่แล้ว
436
ปีนี้
2,130
ปีที่แล้ว
4,397
ทั้งหมด
6,527
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 5 21 403 436 2,130 4,397 6,527 18.232.52.135