ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256527 ก.ย. 2564
2ประะกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)10 ส.ค. 2564
3คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 25641 ต.ค. 2563
4ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631 ก.ค. 2563
5ขอแก้ไขคำสั่ง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ11 มิ.ย. 2563
6ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ(ภ.ด.ส.3)11 มิ.ย. 2563
7ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256326 พ.ค. 2563
8หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)20 เม.ย. 2563
9ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสรรถนะ5 มิ.ย. 2562
10คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหัวดง2 พ.ค. 2557

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
403
เดือนที่แล้ว
436
ปีนี้
2,130
ปีที่แล้ว
4,397
ทั้งหมด
6,527
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 5 21 403 436 2,130 4,397 6,527 18.232.52.135