ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
ทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนน สายบ้านหนองซำ - พระบรมธาตุนาดูน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและจิตรอาสา ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนน สายบ้านหนองซำ - พระบรมธาตุนาดูน "เนื่องในวันครบรอบ117 ปี ท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม พ.ศ.2565v
18 มีนาคม 2565

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์โควิด -19  ในเขตตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
วันที่ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาลหัวดง ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลหัวดง/รพ.สต.บ้านดอนดู่ ,ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตตำบลหัวดง
04 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมงานออกบูธขายสินค้า ในโครงการตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมจัมปาศรี,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าที่หน้าที่เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมงานออกบูธขายสินค้า ในโครงการตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมจัมปาศรี ของดีเมืองนาดูน ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมจัมปาศรี (บริเวณสระหนองเม็ก ตำบลนาดูน)

02 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมมอบเครื่องแบบ อปพร. ตำบลหัวดง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.ตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

กิจกรรมมอบเครื่องแบบ อปพร. ตำบลหัวดง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.ตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมีท่าน สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดงเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

28 ธันวาคม 2564

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
29 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว46 เมตร หนา0.15 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า184 ตรม. งบประมาณบ้านละ100,000
บ้านโนนหูลิง หมู่ 3
บ้านโคกเพิ่ม หมู่ 6
บ้านวังบอน หมู่ 9
บ้านหนองหิน หมู่ 15

19 ตุลาคม 2564

โครงการควบคุมและป้องโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลหัวดง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

จัดทำโครงการควบคุมและป้องโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลหัวดง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสุนัข แมว ที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 80 เทศบาลตำบลหัวดงจึงกำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหัวดงป้องกันโรคพิษสุขบ้า ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2564

30 กันยายน 2564

เทศบาลหัวดง มอบทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนดู่,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลหัวดง มอบทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนดู่ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

16 กันยายน 2564

โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง จัดโครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ 2564 8 กันยายน 2564

 

 

09 กันยายน 2564

ลงพื้นที่สอบสวนโรค โควิด -19 บ้านโคกเพิ่ม หมู่ 6,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ รพสต.ดอนดู่.
ทีมสอบสวนโรคอำเภอนาดูน ผู้นำชุมชน อสม.
ลงพื้นที่สอบสวนโรค โควิด -19 บ้านโคกเพิ่ม หมู่ 6

17 สิงหาคม 2564

ออกสำรวจประชาชนผู้เดือดร้อนผล กระทบจากโควิด-19 ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหัวดง ออกสำรวจประชาชนผู้เดือดร้อนผล
กระทบจากโควิด-19 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

17 สิงหาคม 2564

ซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลหัวดงดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยดำเนินการซ่อมแซมบริเวณถนน บ้านโคกเพิ่ม หมู่6

17 สิงหาคม 2564

มอบถุงยังชีพให้แห้แก่ ผู้กักตัว จากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาลหัวดง ร่วมกับ สสส. ,ผู้นำหมู่บ้าน ,โรงบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล และ อสม. มอบถุงยังชีพให้แห้แก่ ผู้กักตัว จากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง

11 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลหัวดง แจกกล้าพันธ์มะละกอแขกดำ จำนวน 3,000 กล้า ให้ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เทศบาลตำบลหัวดง แจกกล้าพันธ์มะละกอแขกดำ จำนวน 3,000 กล้า ให้ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบล หัวดงต่อไป.

11 สิงหาคม 2564

โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
01 กรกฎาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
403
เดือนที่แล้ว
436
ปีนี้
2,130
ปีที่แล้ว
4,397
ทั้งหมด
6,527
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 5 21 403 436 2,130 4,397 6,527 18.232.52.135