ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน
รองปลัดรักษาราชการแทนเทศบาล


นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน
รองปลัดเทศบาล


นางอภิชญา นามวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัดนายสมพงษ์ ยุ้งทอง
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการนายนันทวัฒน์ เพียรอดวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนางสาวกฤษณา ช่างสากล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ


นายสุรศักดิ์ พุทธศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการนางสาววรรณวิภา เฉลียวธรรม
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน


นายพิษณุพงศ์ ศรีภูวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ชำนาญงานนายวุฒิชัย ฤทธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนายรัฐภูมิ สุวรรณโคตร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนายวุฒิพงษ์ คำจันทร์วงศ์
คนงานทั่วไปนายขวัญชัย กิ้นโบราณ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนายนันทวัมน์ บุดดีคง
คนงานขับรถบัวบาน ศรีทุมมี
คนครัว


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
284
เดือนที่แล้ว
1,164
ปีนี้
1,448
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
16,268
ไอพี ของคุณ
3.238.181.138
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 15 32 284 1,164 1,448 10,423 16,268 3.238.181.138