ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
เทศบาลตำบลหัวดงดำเนินการซ่อมแซม พื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน เป็นหลุมเป็นบ่อ  เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุและความสะดวกต่อผู้ใช้รถใช้ถนน  โดยดำเนินการซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
25 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลหัวดง  ดำเนินโครงการ โคมไฟส่องสว่างใซล่าเซลล์รอบหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๕ ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ แสงขาว พร้อม เสาเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
25 สิงหาคม 2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซำ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทาง จากบ้านหน้าร้านค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองชำ- เส้นไปทางอำเภอนาดูน มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซำ หมู่ 2 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
25 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลหัวดงร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
12 สิงหาคม 2566

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับ รพสต.บ้านดอนดู่, ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. ประจำหมู่บ้าน บ้านโคกเพิ่ม หมู่ที่ 6 ร่วมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย )

10 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลหัวดง รับการประเมินรับรองมาตรฐานหน่วยกู้ชีพ ระดับพื้นฐาน (BLS) ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหัวดง รับการประเมินรับรองมาตรฐานหน่วยกู้ชีพ ระดับพื้นฐาน (BLS) เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ จากอุบัติเหตุ ต่างๆ โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ประเมินมาตรฐานในครั้งนี้ฟ

10 กรกฎาคม 2566

ประชุมสภาเทศ บาลตำบลหัวดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมประชุมสภาเทศ บาลตำบลหัวดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

29 มิถุนายน 2566

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

23 มิถุนายน 2566

นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธาน ในพิธี และร่วมกิจกรรมโครงการ เด็กหัวดงยุคใหม่ มีคุณค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธาน ในพิธี และร่วมกิจกรรมโครงการ เด็กหัวดงยุคใหม่ มีคุณค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด ณ. หอประชุม โรงเรียนบ้านหัวดง

23 มิถุนายน 2566

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพสต.หัวดง ,อสม. และผู้นำหมู่บ้าน พ้นยากำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองซำ หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพสต.หัวดง ,อสม. และผู้นำหมู่บ้าน พ้นยากำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองซำ หมู่ที่ 2
กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดจำนวน1ราย

20 มิถุนายน 2566

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณโคกทำเลบ้านหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

08 มิถุนายน 2566

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหัวดง เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 16 พฤษภาคม กองการศึกษา เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลหัวดง โดยมี สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดงเป็นประธานในพิธี
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางและระเบียบปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบรรยายการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหัวดง ได้รับการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรฐานหน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น . เทศบาลตำบลหัวดง ได้รับการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรฐานหน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
จากทีม อบจ.มหาสารคาม และโรงพยาบาลนาดูน

27 มีนาคม 2566

โครงการเทสบาลเคลื่อนที่ (ประชาคมหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2567,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

     วันที่ 23 มีนาคม 2566 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลหัวดง ออกนำเนินโครงการเทสบาลเคลื่อนที่ (ประชาคมหมู่บ้าน) เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2567 บ้านหัวดง หมู่ 1 บ้านโนนหูลิงหมู่ 3 และบ้านบ้านหนองสิมหมู่ 11

23 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานพระบรมพระธาตุนาดูน ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
04 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
2,151
เดือนที่แล้ว
2,576
ปีนี้
21,722
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
36,542
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 113 107 2,151 2,576 21,722 10,423 36,542 44.197.101.251