ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
14 มกราคม 2566

 มอบข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับนายสิทธิพร คัดทะจันทร์ ท้องถิ่นอำอำเภอนาดูน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น . นายประยงค์ ปักการะโต , นายคำสวย เกษกุมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวดง มอบข้าวสารอาหารแห้ง
และน้ำดื่ม ให้กับนายสิทธิพร คัดทะจันทร์ ท้องถิ่นอำอำเภอนาดูน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

20 ตุลาคม 2565

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงชุมชนคนรักษ์ไต บ้านหนองหิน หมู่ที่10 และคณะกรรมการติดตามผลโครงการร่วมออกติดตามผลการดำเนินโครงการ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงชุมชนคนรักษ์ไต บ้านหนองหิน หมู่ที่10 และคณะกรรมการติดตามผลโครงการร่วมออกติดตามผลการดำเนินโครงการ

21 กันยายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนดู่- เชื่อมบ้านหัวช้าง ตำบลบ้านกู่ ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายประยงค์ ปักการะโต ,นายคำสวย เกษกุมศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนดู่- เชื่อมบ้านหัวช้าง ตำบลบ้านกู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร

20 กันยายน 2565

โครงการกาชาดร่วมใจสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้ส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการกาชาดร่วมใจสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ประจำปี 2565 ให้แก่ นายกฤษนัย เหมือนหัวหนอง บ้านหนองข่า ม.4 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พัฒนากร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวดง และชาวบ้านหนองข่า ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน

13 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลหัวดงจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

เทศบาลตำบลหัวดงจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ทางเทศบาลตำบลหัวดง โดยการนำของสิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมของประเพณีที่มีสืบต่อกันมายาวนาน ในช่วงเข้าพรรษา จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง

26 สิงหาคม 2565

รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าดฉลิมพระเกียรติ สมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปี 2565

16 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหัวดง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ว่าด้วยเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไข และวางท่อ ร่องระบายน้ำ บ้านหนองซำหมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันพุธที่ 22 มิถุนาย 2565 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นายประยงค์ ปักการะโต รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ สมาชิกสภาฯ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไข และวางท่อ ร่องระบายน้ำ บ้านหนองซำหมู่ที่ 2 ตามหนังสือแจ้งความเดือดร้อนขอประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

22 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการพัฒนาศักยภาพทีมพ่นหมอกควันตำบลหัวดง ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการพัฒนาศักยภาพทีมพ่นหมอกควันตำบลหัวดง
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหัวดง

08 มิถุนายน 2565

ทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนน สายบ้านหนองซำ - พระบรมธาตุนาดูน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและจิตรอาสา ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนน สายบ้านหนองซำ - พระบรมธาตุนาดูน "เนื่องในวันครบรอบ117 ปี ท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม พ.ศ.2565v
18 มีนาคม 2565

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์โควิด -19  ในเขตตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
วันที่ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาลหัวดง ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลหัวดง/รพ.สต.บ้านดอนดู่ ,ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตตำบลหัวดง
04 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมงานออกบูธขายสินค้า ในโครงการตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมจัมปาศรี,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าที่หน้าที่เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมงานออกบูธขายสินค้า ในโครงการตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมจัมปาศรี ของดีเมืองนาดูน ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมจัมปาศรี (บริเวณสระหนองเม็ก ตำบลนาดูน)

02 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมมอบเครื่องแบบ อปพร. ตำบลหัวดง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.ตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th

กิจกรรมมอบเครื่องแบบ อปพร. ตำบลหัวดง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.ตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมีท่าน สิบเอกอุดม อินทรศิลา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดงเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

28 ธันวาคม 2564

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลหัวดง,huadongcity.go.th
29 ตุลาคม 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
284
เดือนที่แล้ว
1,164
ปีนี้
1,448
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
16,268
ไอพี ของคุณ
3.238.181.138
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 15 32 284 1,164 1,448 10,423 16,268 3.238.181.138