ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา14 พ.ค. 2564
2การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา14 พ.ค. 2564
3การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา14 พ.ค. 2564
41การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร13 พ.ค. 2564
52การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ13 พ.ค. 2564
63การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3213 พ.ค. 2564
74การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 13 พ.ค. 2564
85การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2113 พ.ค. 2564
96การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร13 พ.ค. 2564
107การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2113 พ.ค. 2564
118การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3313 พ.ค. 2564
129การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2213 พ.ค. 2564
1313การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1414การแจ้งขุดดิน13 พ.ค. 2564
1515การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1616การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1717การแจ้งถมดิน13 พ.ค. 2564
1818การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1919การรับชำระภาษีป้าย13 พ.ค. 2564
2020การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน13 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
2,151
เดือนที่แล้ว
2,576
ปีนี้
21,722
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
36,542
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 109 107 2,151 2,576 21,722 10,423 36,542 44.197.101.251