ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน1 ต.ค. 2564
2ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256527 ก.ย. 2564
3ประะกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)10 ส.ค. 2564
4คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 25641 ต.ค. 2563
5ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631 ก.ค. 2563
6ขอแก้ไขคำสั่ง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ11 มิ.ย. 2563
7ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ(ภ.ด.ส.3)11 มิ.ย. 2563
8ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256326 พ.ค. 2563
9หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)20 เม.ย. 2563
10ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสรรถนะ5 มิ.ย. 2562
11คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหัวดง2 พ.ค. 2557

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,678
เดือนที่แล้ว
2,610
ปีนี้
16,578
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
31,398
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 84 69 1,678 2,610 16,578 10,423 31,398 34.204.181.91