ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2564
2การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
3การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลและเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
4 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
5อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเพื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล1 ต.ค. 2564
6ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ13 พ.ค. 2564
7รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี11 พ.ค. 2564
8ประกาศอัตราละของฐานในการคำนาณเพื่อเพื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล16 ต.ค. 2563
9 ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด1 ต.ค. 2563
10ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 11 ต.ค. 2563
11แต่งตั้งรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล1 ต.ค. 2563
12ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลหัวดง พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
13 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 เม.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
284
เดือนที่แล้ว
1,164
ปีนี้
1,448
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
16,268
ไอพี ของคุณ
3.238.181.138
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 15 32 284 1,164 1,448 10,423 16,268 3.238.181.138