ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖1 ต.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖1 ต.ค. 2565
4หลักเกณฑ์การสรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2565
5การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖1 ต.ค. 2565
6การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖1 ต.ค. 2565
7หลักเกณฑ์การสรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 ต.ค. 2564
8การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
9การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลและเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
10 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
11อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเพื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล1 ต.ค. 2564
12ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ13 พ.ค. 2564
13รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี11 พ.ค. 2564
14ประกาศอัตราละของฐานในการคำนาณเพื่อเพื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล16 ต.ค. 2563
15 ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด1 ต.ค. 2563
16ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 11 ต.ค. 2563
17แต่งตั้งรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล1 ต.ค. 2563
18ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลหัวดง พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
19 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 เม.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,678
เดือนที่แล้ว
2,610
ปีนี้
16,578
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
31,398
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 93 69 1,678 2,610 16,578 10,423 31,398 34.204.181.91