ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
11การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร13 พ.ค. 2564
22การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ13 พ.ค. 2564
33การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3213 พ.ค. 2564
44การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 13 พ.ค. 2564
55การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2113 พ.ค. 2564
66การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร13 พ.ค. 2564
77การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2113 พ.ค. 2564
88การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3313 พ.ค. 2564
99การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2213 พ.ค. 2564
1013การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1114การแจ้งขุดดิน13 พ.ค. 2564
1215การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1316การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1417การแจ้งถมดิน13 พ.ค. 2564
1518การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ13 พ.ค. 2564
1619การรับชำระภาษีป้าย13 พ.ค. 2564
1720การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน13 พ.ค. 2564
1821การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 13 พ.ค. 2564
1922การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13 พ.ค. 2564
20คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์11 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
284
เดือนที่แล้ว
1,164
ปีนี้
1,448
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
16,268
ไอพี ของคุณ
3.238.181.138
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 15 32 284 1,164 1,448 10,423 16,268 3.238.181.138