ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-706864

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ก.ย. 2565
2รายงานยอดคงเหลือประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
3ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
4ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25641 ต.ค. 2563
5ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2563
6ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25641 ต.ค. 2563
7ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2563
8ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25641 ต.ค. 2563
9รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ256330 ก.ย. 2563
10รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
11ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256429 ก.ย. 2563
12คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256414 ส.ค. 2563
13งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30กันยายน 256030 ต.ค. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,678
เดือนที่แล้ว
2,610
ปีนี้
16,578
ปีที่แล้ว
10,423
ทั้งหมด
31,398
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 94 69 1,678 2,610 16,578 10,423 31,398 34.204.181.91